Lectiones Exegeticae of Uitlegkundige Vermaakelykheden: Bevat in Verscheiden Brieven, Over Veele Bybelplaatsen: En Eenige Stukken Over de Kerkgeschiedenes, Volume 1 23,39 EUR*